Chia sẻ Snapshot, Images giữa các tài khoản Google Cloud

0
72

Nếu bạn có nhiều hơn 1 tài khoản Google Cloud. Bạn muốn cài đặt nhiều VM với các cấu hình, thiếp lập như nhau. Thì bạn cần đến việc chia sẻ Snapshot, Images này.

Cách thiết lập mình sẽ không đề cập trong bài viết này. Ở bài viết này mình chỉ hướng dẫn cách chia sẻ Snapshot, Images giữa nhiều tài khoản google cloud với nhau thôi nha !

Ở hướng dẫn này như sau : Account A sẽ là nơi chứa các snapshot, images cần chia sẻ. Và chia sẻ cho Account B.

ACCOUNT A

Đi đến : https://console.cloud.google.com/iam-admin/iam/

Chọn Project chứa Snapshot, Images.

Click nút ADD

Cung cấp một hoặc nhiều địa chỉ email của tài khoản mà bạn muốn cấp quyền truy cập.

Cấp một hoặc nhiều vai trò cho thành viên đó như sau :

  • Images : Chọn Compute Engine > Compute Image User từ bộ chọn vai trò.
  • Snapshot : Chọn Compute Engine > Compute Storage Admin từ bộ chọn vai trò.

Sau đó lưu lại cài đặt. Như thế đã xong phần chia sẻ.

ACCOUNT B

Bạn qua account B. Tiến hành tạo VM. Ở phần chọn file cấu hình hệ thống chọn như sau :