Hướng dẫn treo máy kiếm tiền với GetCashFree.Info mới nhất 2019

0
208

Time means money!

This is why we pay you every minute just for being active on this website. Join today and start earning money every minute by doing nothing except keeping an window open.

Get paid in 3 steps!

  • REGISTER – free, quick and simple
  • GET CASH – just leave one window open
  • WITHDRAW MONEY – and receive your payment via Paypal

Sử dụng trang web này, bạn có thể nhận được tiền bằng cách không làm gì. Họ trả tiền cho bạn chỉ để tiếp tục hoạt động trên trang web này. Tất cả bạn phải làm là đăng ký trên trang web này sau đó để một tab mở trên trình duyệt và bạn được trả tiền mỗi phút nếu cửa sổ này vẫn mở.

Cũng giống như fastcashmining đã nói ở bài viết trước, đây cũng là trang web cung cấp dịch vụ trao đổi surfweb tức là lượt truy cập website thực tế, các hành động surf này diễn ra tự động, bạn chỉ cần mở trình duyệt lên làm theo hướng dẫn để trình duyệt tự mở một tab mới duyệt web trong khi bạn vẫn làm những việc khác trên máy tính.

Cách đăng ký trang này tương tự như trang trên các bạn nhé, sau khi đăng ký các bạn nhấn vào Start Mining Cash để bắt đầu kiếm tiền, khi nhấn vào bạn sẽ thấy một cửa sổ mới bật ra, để tự động duyệt web do trang gửi đến. Các bạn cứ để tự nhiên như vậy và làm các việc khác đừng bận tâm đến nó. Tiền sẽ tự động được tính vào tài khoản, mỗi phút các bạn sẽ được 0,00005 €, tương đương khoảng 130.000đ/tháng/máy. Lưu ý mỗi máy chỉ được bật một trình duyệt nếu không sẽ bị khóa tài khoản các bạn nhé.

Đăng Ký GetCashFree